rr
rr
rr
rr
rr
Kapat
resim
Yazılım Geliştirme Uzmanı
search
 • anasayfa
  Anasayfa
 • anasayfa
  Hakkımda
 • anasayfa
  İletişim

 • ANASAYFA
 • HAKKIMDA
 • İLETİŞİM

© 2013 - 2019 Kodlama ve Tasarım Metin ÇİFTÇİ

 
Beni yeni makalelerden haberdar et
Yazılım Geliştirme Uzmanı
menumenu

C# Dizi Değişkenler Ve Dizi Değişken Tanımlama

Dizi değişkenleri, aynı tipte birçok veriyi bir arada tutmayı sağlar. Benzer işlemlerde kullanılan değişkenler bir dizi altında listelenebilir. Örneğin kullanıcıdan alınan isimler string tipinde bir dizi içinde toplanabilir.

string [] ad; 

Dizilerin kaç eleman içereceği, dizi tanımlanırken ya da daha sonra belirtilebilir:
 
string [] ad= new string[10];
string [] ad; 
ad= new string[4];  
Dizilerin indisleri sıfırdan başlar. Örnekteki isimler dizisinin 4 tane string tipinden elemanı vardır. Dizilerin elemanlarına ulaşmak için, istenilen elemanın indisi verilmesi gerekir. 

ad[0] = “Metin”; 
ad[1] = “Muhammed”; 
ad[2] = “Fatih”; 
ad[3] = “Selim”; 

MessageBox.Show(ad[3]); // ad dizisi içindeki 4. sıradaki ismi verir çünkü diziler sıfırdan başlar.

Dizilere tek tek değer verilebildiği gibi, tanımlarken de başlangıç değerleri atanabilir. 

string [] ad= {"Metin","Muhammed","Fatih","Selim"}; 

Bazı dizi özellikleri ve metotları 
Tüm diziler Array sınıfında tanımlı özellikleri ve metotları kullanırlar.

Length Özelliği 
Dizinin bütün boyutlarındaki toplam eleman sayısını veren özelliktir.
 
ComboBox [] ComboBoxDizisi = new ComboBox[20];
MessageBox.Show(ComboBoxDizisi.Length.ToString()); // Sonuç olarak ekrana 20 değerini verir.
int [] dizi = new int[1, 4, 4, 5, 6]; 
MessageBox.Show(dizi.Length.ToString());

Rank Özelliği  
Dizinin boyut sayısını veren özelliktir. 

MessageBox.Show(dizi.Rank.ToString()); // Sonuç olarak ekrana 5 değeri döner.

GetLength Özelliği  
25 İndisi verilen boyutun kaç elemanlı olduğunu gösterir. Burada indisin sıfırdan başladığına dikkat edilmelidir. 

int [,,,,] dizi = new int[10, 40, 50, 80, 90]; 
MessageBox.Show(dizi.GetLength(4).ToString()); // Sonuç olarak ekrana 90 değeri döner. 

Clear, Reverse, IndexOf metotları 
Array sınıfında Shared olarak tanımlı metotlardır. İşlemin yapılacağı dizi parametre olarak verilmelidir. 

Clear Özelliği
Parametre olarak verilen dizinin, belirtilen indis aralığındaki tüm değerleri temizler. Temizleme işleminde atanan değer, dizi elemanlarının tiplerine göre değişir. 
Örneğin int tipinde tanımlı bir dizinin elemanları temizlenirse 0 değerini alacaktır. Buna karşın string tipindeki elemanlar "" (boş yazı) değerini alır. 

int []dizi= {12, 13, 14, 15};

Array.Clear(dizi, 1, 3);  // 1. indisten başlayarak, 3 elemanı temizle 
MessageBox.Show(dizi[2].ToString()); //Sonuç = 0 // Dizinin tüm elemanlarını temizler 

Array.Clear(dizi, 0, dizi.Length); //0 dan başla dizinin bütün elemanlarını temizle demek.

Reverse Özelliği 
Parametre olarak verilen dizinin eleman sırasını tersine çevirir. 
Dizinin tüm elemanlarının veya belirli indis aralığındaki elemanlarının sırası tersine çevrilebilir. 

string [] harfler = {"A", "B", "C"}; 

Array.Reverse(harfler); // harfler içindeki sıralamayı tersine çevirir.
MessageBox.Show(harfler[2]); // Sonuç olarak ekrana A değerini döndürür. 
string [] harfler = {"A", "B", "C"}; 
Array.Reverse(harfler, 0, 1); // 0 - 1 aralığını tersine çevirir.
MessageBox.Show(harfler[2]); // Sonuç olarak ekrana C değeri döner. 

IndexOf Özelliği  
İlk parametrede verilen dizide, ikinci parametrede verilen değeri arar. Aranan değer dizide bulunursa indisi, bulunamazsa -1 döndürür. 

float [] notlar = {78.1, 99.9, 100, 12.2}; 
float maxNot = 100; 

MessageBox.Show(Array.IndexOf(notlar, maxNot).ToString()); // notlar dizisinden maxNot değerinin indisi ver. Sonuç = 2 olarak döner. 
© 2013-2019 Kodlama ve Tasarım Metin Çiftçi

yukari