rr
rr
rr
rr
rr
Kapat
resim
Yazılım Geliştirme Uzmanı
search
 • anasayfa
  Anasayfa
 • anasayfa
  Hakkımda
 • anasayfa
  İletişim

 • ANASAYFA
 • HAKKIMDA
 • İLETİŞİM

© 2013 - 2019 Kodlama ve Tasarım Metin ÇİFTÇİ

 
Beni yeni makalelerden haberdar et
Yazılım Geliştirme Uzmanı
menumenu

C# Aritmetik Operatörler Ve Mantıksal Operatörler

C# dilinde değişkenler üzerinde birçok işlem yapılıyor. Hesaplama yaparken aritmetik işlemler, kontrollerde mantıksal işlemler veya karşılaştırma işlemleri yapılır. Bu işlemleri yapmak için C# dilinde tanımlı operatörler kullanılır.

Karşılaştırma Operatörleri

Karşılaştırma operatörleri, oluşturulan veri tiplerini birbirleriyle karşılaştırmak için kullanılır. Karşılaştırma operatörleri ile yapılan işlemlerin sonucunda bize “true” veya “false” değeri döner. Şimdi karşılaştırma operatörlerimizin tanımlarını yapalım.

-          <   Küçük

-          <= Küçük Eşit

-          >   Büyük

-          >= Büyük Eşit

-          ==  Eşit

-          !=  Eşit Değil

İki adet değişken oluşturalım ve üzerinde örneklerimizi gösterelim.

 private void button2_Click(object sender, EventArgs e)

 {

 int sayi1 = 15;

 int sayi2 = 25;

 /* == operatörümüzü inceleyelim */

 if (sayi1==sayi2)// Eğer eşit se sonuc true dönecek.

 {

   MessageBox.Show("Sonuc true");

 }

 else // Değilse false dönecek.

 {

   MessageBox.Show("Sonuç false");

 }

 /* != operatörümüzü inceleyelim */

 if (sayi1!=sayi2)// Burda da sayi1 sayi2 eşit değilse diyoruz.

 {

   MessageBox.Show("Sonuc true");// Değilse true dönecek.

 }

 else

 {

   MessageBox.Show("Sonuç false");// Eğer eşitse false dönecek.

 }

 /* < operatörümüzü inceleyelim */

 if (sayi1 < sayi2)// sayi1 sayi2 küçükse diyoruz.

 {

   MessageBox.Show("Sonuc true");// Eğer küçük ise true.

 }

 else

 {

   MessageBox.Show("Sonuç false");// Değilse false döner.

 }

 /* <= operatörümüzü inceleyelim */

 if (sayi1 <= sayi2)// sayi1 sayi2 küçük eşit ise.

 {

   MessageBox.Show("Sonuc true");// Eğer küçük eşit ise true.

 }

 else

 {

   MessageBox.Show("Sonuç false");// Değilse false döner.

 }

 /* > operatörümüzü inceleyelim */

 if (sayi1 > sayi2)// sayi1 sayi2 büyükse.

 {

   MessageBox.Show("Sonuc true");// Eğer büyük ise true.

 }

 else

 {

   MessageBox.Show("Sonuç false");// Değilse false döner.

 }

 /* >= operatörümüzü inceleyelim */

 if (sayi1 > sayi2)// sayi1 sayi2 büyük eşit ise.

 {

   MessageBox.Show("Sonuc true");// Eğer büyük eşit ise true.

 }

 else

 {

   MessageBox.Show("Sonuç false");// Değilse false döner.

 }

     

 }Aritmetik Operatörler

Bu operatörleri, aritmetik işlemler, sayılar ve sayı tutan ifadelerde kullanacağız.

-          +    Toplama

-              Çıkarma

-          *    Çarpma

-          /     Bölme

-          ^    Üs Alma

-         %   Mod Alma

Şimdi örnekler üzerinden gösterelim. private void button3_Click(object sender, EventArgs e)

  {

  int sayi1 = 12;

  int sayi2 = 13;

  int sonuc;

  sonuc = sayi1 + sayi2; // Toplama işlemi

  sonuc = sayi1 - sayi2; // Çıkarma işlemi

  sonuc = sayi1 * sayi2; // Çarpma işlemi

  sonuc = sayi1 / sayi2; // Bölme işlemi

  sonuc = sayi1 ^ sayi2; // Üs alma işlemi

  sonuc = sayi1 % sayi2; // Mod alma yani sayi1'in sayi2'ye bölümünden kalan.

  }

Mantıksal Operatörler

Mantıksal operatörlerden kastımız işlemlerde bir şart veya koşul sağlarken kullanacağımız ve, veya gibi operatörlerdir. Dilerseniz operatörlerimizi tanımladıktan sonra örnekler üzerinde anlatalım daha faydalı olur diye düşünüyorum.

               

-          &&   And   (Ve)    Operatörü, iki değer doğru ise true, bir tanesi yanlış ise false döndürür.

-          ||     Or     (Veya)  Operatörü, iki değerden biri doğru ise true, ikisi yanlış ise false döndürür.
 private void button4_Click(object sender, EventArgs e)

 {

  /* And && Operatörü kullanımı  */

  if (textBox1.Text == "Metin" && textBox2.Text == "Çiftçi")

  {

     MessageBox.Show("iki koşul sağlandığı için true döndü.");

  }

  else

  {

     MessageBox.Show("Koşullardan birisi yada her ikisi sağlanamadığı için false döndü.");

  }

  /*  Or || Operatörü kullanımı  */

  if (textBox1.Text == "Metin" || textBox2.Text == "Çiftçi")

  {

     MessageBox.Show("iki koşuldan birisi yada ikisi sağlandığı için true döndü.");

  }

   else

  {

     MessageBox.Show("Koşullardan her ikisi sağlanamadığı için false döndü.");

  }

  }
Atama Operatörleri

Atama operatörleri bir değişkene herhangi bir değeri atamak için kullanılır. Atama işlemi sağdan sola aktarılır. Atama operatörlerini tanımlayıp sonra örnekler üzerinde inceleyelim.

-          *=   Çarparak Atama

-          /=   Bölerek Atama

-         +=   Toplayarak Atama

-          -=    Çıkartarak Atama

-        %=   Mod Alarak Atama

-         ^=   Üs Alarak Atama

Şimdi örneklerimize bakalım. private void button5_Click(object sender, EventArgs e)

 {

           

  int sayi = 15;

 sayi += 13; // sayi değişkeni 13 ile toplar.

 sayi -= 5; // sayi değişkeni 5 ile çıkartılır.

 sayi *= 2; // sayi değişkeni 2 ile çarpar.

 sayi /= 2; // sayi değişkeni 2' ye böler.

 sayi %= 3; // sayi değişkeni 3 ile bölümünden kalanı verir.

 sayi ^= 3; // sayi değişkenin 3 ile üs alır.

 }

© 2013-2019 Kodlama ve Tasarım Metin Çiftçi

yukari