rr
rr
rr
rr
rr
Kapat
resim
Yazılım Geliştirme Uzmanı
search
 • anasayfa
  Anasayfa
 • anasayfa
  Hakkımda
 • anasayfa
  İletişim

 • ANASAYFA
 • HAKKIMDA
 • İLETİŞİM

© 2013 - 2019 Kodlama ve Tasarım Metin ÇİFTÇİ

 
Beni yeni makalelerden haberdar et
Yazılım Geliştirme Uzmanı
menumenu

C# İle Yapılan Hesap Makinesi Uygulaması

C# programlama ile hazırlandı. Hesaplamayı doğru bir şekilde yapıyor ve gayet güzel bir çalışma.Kodlarını inceleyebilir ve indirebilirsiniz. Kodlar aşağıda verilmiştir.using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms; 
namespace HesapMakinesi{ public partial class Form1 : 
Form { public Form1() { InitializeComponent(); } 
Double sonucB; 
Double sonuc; 
String depo; 
Double islem(Double x,Double y) 
{ if (depo=="x") 
{ sonuc = x * y; }
 else if (depo=="-") 
{ sonuc = x - y; }
else if (depo=="+") 
{ sonuc = x + y; } 
return sonuc; 

Double islem2(Double x, Double y) 
{ if (depo=="/") 
{ sonucB = x / y; } 
else if (depo == "%") 
{ sonucB= x*y/100; } 
return sonucB; } 
private void btnBolu_Click(object sender, EventArgs e) 
{ depo = btnBolu.Text; if (txtKucukYazi.Text == "" 
&& txtBuyukYazi.Text != "") 
{ txtKucukYazi.Text = txtBuyukYazi.Text; 
txtBuyukYazi.Text = ""; } 
else { if (txtBuyukYazi.Text!=""&&txtKucukYazi.Text!="") 
{ txtKucukYazi.Text = (islem2(Convert.ToDouble
(txtKucukYazi.Text), Convert.ToDouble
(txtBuyukYazi.Text))).ToString(); 
txtBuyukYazi.Text = ""; 
    }
  }

private void button1_Click(object sender, EventArgs e) 
{ Application.Exit(); } 
private void btn1_Click(object sender, EventArgs e) 
{ txtBuyukYazi.Text += btn1.Text ; } 
private void btn2_Click(object sender, EventArgs e) 
{ txtBuyukYazi.Text += btn2.Text; } 
private void btn3_Click(object sender, EventArgs e) 
{ txtBuyukYazi.Text += btn3.Text; } 
private void btn4_Click(object sender, EventArgs e) 
{ txtBuyukYazi.Text += btn4.Text; } 
private void btn5_Click(object sender, EventArgs e) 
{ txtBuyukYazi.Text += btn5.Text; } 
private void btn6_Click(object sender, EventArgs e) 
{ txtBuyukYazi.Text += btn6.Text; } 
private void btn7_Click(object sender, EventArgs e) 
{ txtBuyukYazi.Text += btn7.Text; } 
private void btn8_Click(object sender, EventArgs e) 
{ txtBuyukYazi.Text += btn8.Text; } 
private void btn9_Click(object sender, EventArgs e) 
{ txtBuyukYazi.Text += btn9.Text; } 
private void btn0_Click(object sender, EventArgs e) 
{ txtBuyukYazi.Text += btn0.Text; } 
private void BtnCarpi_Click(object sender, EventArgs e) 
{ depo = BtnCarpi.Text; 
if (txtKucukYazi.Text == "" && txtBuyukYazi.Text != "") 
{ txtKucukYazi.Text = txtBuyukYazi.Text; 
txtBuyukYazi.Text = ""; }
else { if (txtBuyukYazi.Text != "" 
&& txtKucukYazi.Text != "") { txtKucukYazi.Text =
(islem(Convert.ToDouble(txtKucukYazi.Text), Convert.
ToDouble(txtBuyukYazi.Text))).ToString(); 
txtBuyukYazi.Text = ""; 
    } 
  } 

private void btnEksi_Click(object sender, EventArgs e) 
{ depo = btnEksi.Text; 
if (txtKucukYazi.Text == "" && txtBuyukYazi.Text != "") 
{ txtKucukYazi.Text = txtBuyukYazi.Text; 
txtBuyukYazi.Text = "";
 } 
else 
{ if (txtBuyukYazi.Text != "" && txtKucukYazi.Text != "") 
{ txtKucukYazi.Text = (islem(Convert.ToDouble
(txtKucukYazi.Text), Convert.ToDouble(txtBuyukYazi.Text)))
.ToString(); txtBuyukYazi.Text = "";    
    } 
  } 

private void btnArti_Click(object sender, EventArgs e) 
{ depo = btnArti.Text; if (txtKucukYazi.Text == "" 
&& txtBuyukYazi.Text != "") 
{ txtKucukYazi.Text = txtBuyukYazi.Text; 
txtBuyukYazi.Text = ""; 
else { 
if (txtBuyukYazi.Text != "" && txtKucukYazi.Text != "") 
{ txtKucukYazi.Text = (islem(Convert.ToDouble
(txtKucukYazi.Text), Convert.ToDouble(txtBuyukYazi.Text)))
.ToString(); 
txtBuyukYazi.Text = ""; 
     } 
   } 

private void button4_Click(object sender, EventArgs e) 
{ depo = btnBolu.Text; 
if (txtKucukYazi.Text == "" && txtBuyukYazi.Text != "") 
{ txtKucukYazi.Text = txtBuyukYazi.Text;
txtBuyukYazi.Text = ""; } 

else { 
if (txtBuyukYazi.Text != "" && txtKucukYazi.Text != "") 
{ txtKucukYazi.Text = (islem2(Convert.ToDouble
(txtKucukYazi.Text), 
Convert.ToDouble(txtBuyukYazi.Text))).ToString(); 
txtBuyukYazi.Text = ""; 
    } 
  } 
}

private void btnNokta_Click(object sender, EventArgs e) 
{ bool Nokta = txtBuyukYazi.Text.Contains(","); 
if (Nokta==false) { txtBuyukYazi.Text += btnNokta.Text; 
  } 

private void btnEsittir_Click(object sender, EventArgs e) 
if (txtBuyukYazi.Text==""&&txtKucukYazi.Text!="") 
{ txtBuyukYazi.Text = txtKucukYazi.Text; 
txtKucukYazi.Text = ""; } 
else if(txtBuyukYazi.Text!=""&&txtKucukYazi.Text!="") 
if (depo=="/") { txtBuyukYazi.Text = 
(Convert.ToDouble(txtKucukYazi.Text) / Convert.
ToDouble (txtBuyukYazi.Text)). ToString(); 
txtKucukYazi.Text = ""; } else if (depo=="x") 
{ txtBuyukYazi.Text = 
(Convert.ToDouble(txtKucukYazi.Text) * Convert.
ToDouble(txtBuyukYazi.Text)). ToString();
txtKucukYazi.Text = ""; } else if (depo=="+") 
{ txtBuyukYazi.Text = (Convert.ToDouble (txtKucukYazi.Text)
+ Convert. ToDouble (txtBuyukYazi.Text)) .ToString();
txtKucukYazi.Text = ""; } else if (depo=="-") { txtBuyukYazi.Text = (Convert.ToDouble(txtKucukYazi.Text) - Convert.
 ToDouble(txtBuyukYazi.Text)) .ToString();
txtKucukYazi.Text = ""; 
   } 
 } 

private void btnTekSil_Click(object sender,
EventArgs e) { if (txtBuyukYazi.Text!="") 
{ int Sayim= txtBuyukYazi.Text.Length; 
txtBuyukYazi.Text = txtBuyukYazi.Text.Remove(Sayim-1,1);
  } 

private void BtnC_Click(object sender, 
EventArgs e) 
{ if (txtBuyukYazi.Text!=""&&txtKucukYazi.Text!="") 
{ txtBuyukYazi.Text = txtKucukYazi.Text; 
txtKucukYazi.Text = ""; 
else if (txtBuyukYazi.Text!=""&& txtKucukYazi.Text=="")
{ txtBuyukYazi.Text = ""; } 
else if (txtBuyukYazi.Text==""&&txtKucukYazi.Text!="")
{ txtBuyukYazi.Text = txtKucukYazi.Text;
txtKucukYazi.Text = ""; 
  } 

private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
{ this.WindowState = FormWindowState.Minimized; 
    } 
  }
}

© 2013-2019 Kodlama ve Tasarım Metin Çiftçi

yukari