rr
rr
rr
rr
rr
Kapat
resim
Yazılım Geliştirme Uzmanı
search
 • anasayfa
  Anasayfa
 • anasayfa
  Hakkımda
 • anasayfa
  İletişim

 • ANASAYFA
 • HAKKIMDA
 • İLETİŞİM

© 2013 - 2019 Kodlama ve Tasarım Metin ÇİFTÇİ

 
Beni yeni makalelerden haberdar et
Yazılım Geliştirme Uzmanı
menumenu

C# Değişkenler Ve Değişken Tanımlama

Değişken: Değişken birdeğeri program çalıştığında istenilen değeri saklamak, çağırmak veya daha sonra değiştirmek için kullanılır. Değişkenlere atadığımız değerler yani tuttuğumuz değerler RAM de saklanır. Değişken tanımlarken bazı kurallarımız vardır ve belirli kurallara göre değişken tanımlanır.  

Şimdi açtığımız formu çift tıklayarak “Form1_Load” kısmına kodlarımızı yazalım. Form1 adlı formumuzun “Load” kod bloğunda yazdığımız kodlar formumuz açıldığında çalışacak olan kodlarımızdır.

Şimdi arkadaşlar oluşturmak istediğimiz değişkeni saklamak istediğimiz veri türüne göre değişken oluşturmamız lazım. Örneğin saklamak istediğimiz veri tipi metin ise “string” değişken tipi seçmemiz lazım. Her değişkenin bellekte tuttuğu yer farklıdır. Değişken isimlerinde büyük küçük harf duyarlıdır. Aynı isimle oluşturulamazlar. Aralarında boşluk karakteri olamaz. İsim sayı ile başlayamaz. Özel anahtar kelime kullanılamaz örneğin; “Byte” değişkeni için “int” adında bir değişken oluşturulamaz. Çünkü “int” bir değişken tipi.

String: Metinsel değişken tipidir. Yazılan değerler çift tırnak içinde yazılır.
Int : Sayısal değişken tipidir. Bellekte 32 bitlik yer kaplar. Eksi değer alabilir.
Uint : Sayısal değişken tipidir. Bellekte 32 bitlik yer kaplar. Eksi değer alamaz.
Byte : Sayısal değişken tipidir. Bellekte 8 bitlik yer kaplar ve 0 ile 255 arası değer alır.
Sbyte : Sayısal değişken tipidir. Bellekte 8 bitlik yer kaplar ve -128 ile 127 arası değer alır.
Double : Ondalıklı değişken tutmak için kullanılır.
Bool : Evet yada hayır tipinde değer alan bir değişken tipidir. (True / False)
Char : Tek karakter veri tipidir. Karakteri tek tırnak içinde alır.using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;
namespace Ders1 { public partial class Form1 : Form { string
globaldegisken; // Global değişkendir, istediğiniz kod bloğunda bu 
veriye ulaşabilirsiniz. 
const string sabitdegisken = "Değişmeyen Değer"; // Sabit değişkendir 
sonradan değer aktarılamaz. 
public Form1() { InitializeComponent(); } 
private void Form1_Load(object sender, EventArgs e) 
{ /* Veriler sağ taraftan sol tarafa aktarılır. */ 
string ad = "Metin"; 
int sayi = -134568; 
uint Sayi = 123564; 
byte bysayi = 255; 
sbyte sbysayi = 127; 
double ondalik=10.5; bool ogrencimi = true; // true ise evet,
false ise hayır demek. 
/* Şimdi iki strign değişkenin nasıl birleştiğine bakalım.*/ 
string adi = "Metin"; 
string soyadi = "Çiftçi"; 
string birlestir = adi + " " + soyadi; // artı işareti metinsel
 olarak birleştirip birlestir değişkenine aktarır. 
/* Şimdi de iki sayının matematiksel işlemlerine bakalım.*/ 
int birincisayi = 15; 
int ikincisayi = 33; 
int sonuc = birincisayi + ikincisayi; //Toplama işlemi. 
sonuc = birincisayi * ikincisayi; // Çarpma işlemi. 
sonuc = birincisayi / ikincisayi; // Bölme işlemi. Veriler sonuc
 değişkenine aktarılıyor. 
globaldegisken = "Ders1"; //İstediğiniz kod bloğunda bu değişkene
 ulaşabilirsiniz.
private void button1_Click(object sender, EventArgs e) 
{ globaldegisken = "Ders2"; // İstediğiniz kod bloğunda bu 
değişkene ulaşabilirsiniz. 
    } 
  } 
}

© 2013-2019 Kodlama ve Tasarım Metin Çiftçi

yukari